Tutorial Ödevi (Güncel)

İndirme Linki: https://drive.google.com/file/d/0B3Xg3LMyiMcINTc2bXFpUlUzbk0/view?usp=sharing

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2015 Bahar Dönemi Çoklu Ortam Tasarımı İlkeleri Dersi Tutorial Ödevi Raporu

Konu: Adobe Captivate programı kullanılarak, bu programın bir bileşiminden bahsedilerek, bu bileşimin nasıl kullanılacağını açıklayan ve sonunda bilgileri test eden bir öğretim materyali tasarlamak.

Hedef Kitle: Adobe Captivate programını kullanarak bir test hazırlamak isteyen her yaştan kişi.

Öğretim Hedefleri:

Bu öğretim materyalinin sonunda öğrencilerin:

Captivate programı hakkında genel bilgilere sahip olmaları,

Captivate programını kullanarak nasıl bir tasarım oluşturabileceklerini görmeleri

Captivate programını kullanarak nasıl bir quiz hazırlayabilecekleri ve bu quizi nasıl düzenleyebilecekleri hakkında bilgi sahibi olmaları,

Captivate programını kullanarak hangi tür sorular oluşturabileceklerini görmeleri,

amaçlanmaktadır.

Açıklama: Materyalin arka planı sad eve dikkat çekici bir biçimde ve gözleri yormayacak şekilde seçilmiş, aynı zamanda arka plan müziği koyularak dikkat sabit tutulmaya çalışılmıştır.

Ana sayfada öğrencilerin öğretim hedeflerini sesli olarak dinleyebilecekleri ve aynı anda yazılı olarak görebilecekleri bir slayta gidebilmeleri için bağlantı koyulmuştur.

Ana sayfada ve konu anlatımı kısmında geçmiş bilgilerin hatırlatıldığı özet bölümü bulunmaktadır ve konu anlatımı anlamlı bölümlere ayrılmıştır.

1- Dikkati sağlama ve güdüyü harekete geçirme: Ana menüdeki büyüklü ve küçüklü düğmeler ile arka plan müziğinin yardımı alınarak öğrencilerin dikkati çekilmeye çalışılmıştır.

2- Öğrenciye dersin ya da ünitenin sonunda ulaşılması istenen amaçları (hedefleri) bildirme: Ana menüde bulunan hedefler kısmına tıklayarak öğrenciler, ders sonunda hangi hedeflerini gerçeleştirmelerinin beklendiğini görebilirler.

3- Yeni öğrenmeler (yeni öğrenilecekler) ile ilgili daha önce öğrenilmiş bilgi ve becerilerin hatırlatma: Konu anlatımı kısmına tıklandığında daha önceki bilgilerle ilgili bir anlatım bulunmaktadır.

4- Uyarıcı materyalleri sunma: Anlatımda sesin kullanımı ve ana menüdeki arka plan müziği, testteki cevaplara bağlı olarak gelen ses efektleri uyarıcı olarak kullanılmıştır.

5- Öğrenciye yol gösterme, rehberlik etme: Testin her bölgesinde mevcut bulunan düğmelerle öğrenciler istedikleri anlatımdan istediklerine geçebilir veya ana menüye dönebilirler.

6- Davranışı ortaya çıkarma: Konu anlatımı ve ardından yapılan test ile istenilen davranışın ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.

7- Dönüt sağlama: Testte her verilen cevaba göre “Doğru Cevap” şeklinde veya yanlışsa hangi slayta gitmesi gerektiği ile ilgili geri dönütler bulunmaktadır.

8- Öğrenilenleri değerlendirme: Öğrenilenler konu anlatımıyla ilgili bir test ile ölçülmeye çalışılmıştır.

9- Öğrenilenlerin kalıcılığını ve transferini sağlama: Yanlış cevap verilmesi durumunda ilgili slayta yönlendirme ve öğrencilerin istedikleri anlatıma geri dönebilmeleri sayesinde öğrenilenlerin kalıcılığı sağlanmaya çalışılmıştır.

Advertisements
Standard

Tutorial

İndirme Linki: https://drive.google.com/file/d/0B3Xg3LMyiMcId2RuQ3hNelVHTTA/view?usp=sharing

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2015 Bahar Dönemi Çoklu Ortam Tasarımı İlkeleri Dersi Tutorial Ödevi Raporu

Konu: Adobe Captivate programı kullanılarak, bu programın bir bileşiminden bahsedilerek, bu bileşimin nasıl kullanılacağını açıklayan ve sonunda bilgileri test eden bir öğretim materyali tasarlamak.

Hedef Kitle: Adobe Captivate programını kullanarak bir test hazırlamak isteyen her yaştan kişi.

Öğretim Hedefleri:

Bu öğretim materyalinin sonunda öğrencilerin:

Captivate programı hakkında genel bilgilere sahip olmaları,

Captivate programını kullanarak nasıl bir tasarım oluşturabileceklerini görmeleri

Captivate programını kullanarak nasıl bir quiz hazırlayabilecekleri ve bu quizi nasıl düzenleyebilecekleri hakkında bilgi sahibi olmaları,

Captivate programını kullanarak hangi tür sorular oluşturabileceklerini görmeleri,

amaçlanmaktadır.

Açıklama: Materyalin arka planı sade ve dikkat çekici bir biçimde ve gözleri yormayacak şekilde seçilmiş, aynı zamanda arka plan müziği koyularak dikkat sabit tutulmaya çalışılmıştır.

Ana sayfada öğrencilerin öğretim hedeflerini sesli olarak dinleyebilecekleri ve aynı anda yazılı olarak görebilecekleri bir slayta gidebilmeleri için bağlantı koyulmuştur.

Konu ilk defa görüleceği için önceki bilgiler hakkında hatırlatılma yapılmamıştır.

Uyarıcı materyaller olarak ses efektleri kullanılmış ve konu birebir programın gösterildiği bir videoyla anlatılmıştır.

Ana sayfada ve test dışındaki diğer slaytlarda öğrencilerin istedikleri bölüme gidebilmeleri için bağlantılar kullanılmış ve kendi kendilerini kontrol etmeleri amaçlanmıştır.

Öğrenciler istedikleri bağlantıya gidebildiklerinden kendi öğrenmelerini kontrol etme şansına sahiptirler.

Konu anlatımından sonar bilgilerin anlaşılıp anlaşılmadığını ölçen bir test konulmuş ve testin sonunda öğrencilerin cevapları geri dönerek tekrar görmeleri sağlanarak öğrencilere hatalarını kontrol etme fırsatı sunulmuştur.

Standard

Powerpoint Oyunu (Güncel)

İndirme Linki: https://drive.google.com/open?id=0B3Xg3LMyiMcINTlyTjdVcWhuSVU&authuser=0

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2015 Bahar Dönemi Çoklu Ortam Tasarımı İlkeleri Dersi Powerpoint Oyunu Ödevi Raporu

 

Konu: Clark&Mayer’ın e-öğrenme ilkelerini açıklayan ve bunları test eden bir powerpoint oyunu hazırlamak.

Hedef Kitle: Clark&Mayer’ın e-öğrenme ilkelerini öğrenmek ve bunları kullanmak isteyen her yaştan kişi.

Öğretim Hedefleri: Materyalin amacı Clark&Mayer’ın e-öğrenme ilkelerini yine aynı şekilde elektronik alanda eğlenceli bir şekilde bir powerpoint oyunuyla anlatmak ve bilgilerini ölçmek amacıyla bir test yapmaktır.

Açıklama: Oyunun ana sayfası ve konu anlatımıyla testin giriş sayfaları dikkat çekici bir şekilde dizayn edilmiştir. Arka plan senaryoya uygun olarak konulmuş ve öğrencileri oyuna hazır hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Konu kısmı seçildikten sonra açılan sayfada öğrencilere hedeflenen amaç ve bu anlatım boyunca öğrenecekleri gösterilmektedir.

Konu ilk defa görüleceği için önceki bilgiler hakkında hatırlatılma yapılmamıştır.

Uyarıcı materyaller olarak ses efektleri kullanılmıştır ve aynı zamanda bunlar görsellerle desteklenmiştir.

Anlatım boyunca öğrencilerin istedikleri konuya rahatça dönebilmeleri için köprüler sunulmuş ve bu şekilde kendi kendilerine öğrenmeleri sağlanmaya çalışılmıştır.

Öğrenciler istedikleri zaman istedikleri sayfaya dönerek bilgilerini kontrol edebilirler ve bu şekilde kendileri davranışı kazanıp kazanmadıklarını kontrol edebilme şansına sahipler.

Konu anlatımı bittikten sonra öğrenciler teste başlayıp öğrenmelerini kontrol edebilirler. Her sorunun her bir doğru ve yanlış şıkkı için dönüt verilmiş, bu dönütler uygun ses efektleriyle desteklenmiş ve bu şekilde öğrencilerin dikkati sabit tutulurken aynı zamanda öğrenmelerinin sonucunu görmeleri sağlanmaya çalışılmıştır.

Öğrenciler isterlerse tekrar konu anlatımına dönerek yanlışlarını kontrol edebilir ve bilgilerini pekiştirebilirler. Bu şekilde ise öğrenmelerinin kalıcılığı sağlanmaya çalışılmıştır.

Standard

Powerpoint Oyunu

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2015 Bahar Dönemi Çoklu Ortam Tasarımı İlkeleri Dersi Powerpoint Oyunu Ödevi Raporu

Oyun ve rapor linki: https://docs.google.com/file/d/0B3Xg3LMyiMcIaUdiMTQ3MElvMVk/edit

 

Konu: Clark&Mayer’ın e-öğrenme ilkelerini açıklayan ve bunları test eden bir powerpoint oyunu hazırlamak.

Hedef Kitle: Clark&Mayer’ın e-öğrenme ilkelerini öğrenmek ve bunları kullanmak isteyen her yaştan kişi.

Öğretim Hedefleri: Materyalin amacı Clark&Mayer’ın e-öğrenme ilkelerini yine aynı şekilde elektronik alanda eğlenceli bir şekilde bir powerpoint oyunuyla anlatmak ve bilgilerini ölçmek amacıyla bir test yapmaktır.

Açıklama: Oyunun ana sayfası gözleri yormayacak şekilde hafif renklerle dizayn edilmiştir. Powerpoint animasyonları ile yapılan girişle birlikte öğrencilerin dikkati çekilmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda ana sayfada öğrencilere ister konuları görme, isterlerse testi alma seçenekleri sunulmuştur.

Konu kısmı seçildikten sonra açılan sayfada öğrencilere hedeflenen amaç ve bu anlatım boyunca öğrenecekleri gösterilmektedir.

Konu ilk defa görüleceği için önceki bilgiler hakkında hatırlatılma yapılmamıştır.

Uyarıcı materyaller olan görseller ve ses efektleri anlatım boyunca verilmekte ve öğrencilerin dikkati sabit tutulmaya çalışılmaktadır.

Anlatım boyunca öğrencilerin istedikleri konuya rahatça dönebilmeleri için köprüler sunulmuş ve bu şekilde kendi kendilerine öğrenmeleri sağlanmaya çalışılmıştır.

Öğrenciler istedikleri zaman istedikleri sayfaya dönerek bilgilerini kontrol edebilirler ve bu şekilde kendileri davranışı kazanıp kazanmadıklarını kontrol edebilme şansına sahipler.

Konu anlatımı bittikten sonra öğrenciler teste başlayıp öğrenmelerini kontrol edebilirler. Her sorunun her bir doğru ve yanlış şıkkı için dönüt verilmiş, bu dönütler uygun ses efektleriyle desteklenmiş ve bu şekilde öğrencilerin dikkati sabit tutulurken aynı zamanda öğrenmelerinin sonucunu görmeleri sağlanmaya çalışılmıştır.

Öğrenciler isterlerse tekrar konu anlatımına dönerek yanlışlarını kontrol edebilirler ve bilgilerini pekiştirebilirler. Bu şekilde ise öğrenmelerinin kalıcılığı sağlanmaya çalışılmıştır.

Standard

Videocast (Güncel)

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2015 Bahar Dönemi Çoklu Ortam Tasarımı İlkeleri Dersi Videocast Ödevi Raporu

Youtube Linki: https://www.youtube.com/watch?v=WVqFLd7lAVw&feature=youtu.be

Konu: Clark&Mayer’ın kişiselleştirme ilkesinin tanımlanması.

Hedef Kitle: Bir video materyalini eğitsel açıdan uygun oluşturmayı amaçlayan her yaştan kişi.

Öğretim Hedefleri: Materyalin amacı izleyicilere öncelikle Clark&Mayer’ın kişiselleştirme ilkesi hakkında temel bilgiler sunmaya çalışmak ve bu konuda yapılmış araştırmalardan örnekler verip bilgiyi pekiştirmeye çalışmaktır.

Açıklama: Öncelikle video bir girişle başlamaktadır. Videodaki kişilerin ismi verilmekte ve giriş müziğiyle birlikte materyale bir geçiş yapılmaktadır. Ardından anlatıcı izleyicilere bu videoda nelerle karşılaşakları hakkında bilgi vermekte ve izleyicileri bilgiyi almaya hazır hale getirmeye amaçlamaktadır.

Videoda samimi bir ortamda sunum yapan bir eğitsel arayüz ajanı bulunmaktadır. Öncelikle arayüz ajanı kendisini tanıtarak konuyla ilgili genel bir bilgi vermektedir.

Diğer adımda izleyicilerin konuyu daha rahat anlamalarını sağlamak amacıyla videoda karşılaşacakları terimler açıklanmaya çalışılmaktadır.

Video, eğitsel bir videoda olması gereken Clark&Mayer’ın ilkelerinde kişiselleştirme ilkesi hakkında bilgi vererek devam etmektedir. Ardından bu konuyla ilgi yapılmış çalışmalar ve deneyler izleyiciye sunulmakta ve bilgiler pekiştirilmeye çalışılmaktadır.

Yeni bir karakter veya bir nesneden bahsedilirken aynı zamanda onun görseli verilmekte ve bu sayede yakınlık ilkesine uyulmaya çalışılmaktadır.

Videonun geneli görsellere ve sese dayalı oluşturulmuş ve yöntem ilkesine de uyulmaya çalışılmıştır.

Video boyunca verilen bilgilere gereksiz bir ek yapılmamaya çalışılmış ve son kısımda bilgileri pekiştirmek amacıyla sorulan soru yazılı bir halde olduğu için aynı zamanda ses veya başka bir görüntü eklentisi yapılmamış ve bu şekilde gereksizlik ilkesine uyulmaya çalışılmıştır.

Verilen tüm örneklerin konuyla ilgili olmasına özen gösterilmiş ve bu sayede tutarlık prensibine uyulmaya çalışılmıştır.

Video boyunca izleyicilere verilen ek bilgiler samimi bir konuşma havasında verilmeye çalışılmış ve ekrana gelen görüntülere sanki orada mevcutmuş havası verilerek eğlenceli bir materyal üretilmeye çalışılmıştır.

Kapanışta videonun hazırlanmasında emeği geçenlerin ve kullanılan çoklu ortam materyallerinin sahiplerinin isimleri verilmiştir. Aynı zamanda referans gösterilen araştırmalar da videonun sonuna eklenmiştir.

Standard

Videocast

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2015 Bahar Dönemi Çoklu Ortam Tasarımı İlkeleri Dersi Videocast Ödevi Raporu

Youtube Linki: https://www.youtube.com/watch?v=3rOIy7sjTUs&feature=youtu.be

Konu: Clark&Mayer’ın kişiselleştirme ilkesinin tanımlanıp, bunu eğitsel bir videoda temel prensip olarak kullanmak.

Hedef Kitle: Materyalin hedef kitlesi evde yemek yapmayı seven her yaştan kişidir.

Öğretim Hedefleri: Materyalin amacı izleyicilere öncelikle Clark&Mayer’ın kişiselleştirme ilkesi hakkında temel bilgiler sunmaya çalışmak ve ardından temel olarak bu ilkeyi kullanarak izleyicilere evde nasıl makarna salatası yapabileceklerini anlatmaya çalışmaktır.

Açıklama: Öncelikle video bir girişle başklamaktadır. Videodaki kişilerin ismi verilmekte ve giriş müziğiyle birlikte materyale bir geçiş yapılmaktadır. Ardından anlatıcı izleyicilere bu videoda nelerle karşılaşakları hakkında bilgi vermekte ve izleyicileri bilgiyi almaya hazır hale getirmeye amaçlamaktadır.

Videonun gerçekleştiği ortam izleyicilerin kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlamaya çalışmak amacıyla hazırlanmıştır. Anlatıcı bir yer sofrasında bağdaş kurarak oturur ve arka tarafta hasır bir minder bulunmaktadır. Video boyunca sanki karşılıklı bir diyalog meydana geliyormuş gibi yapılan anlatımla izleyicilerin dikkati sürdürülmeye çalışılmıştır.

Giriş kısmından sonra gerekli malzemeler hem sesli hem de ekranda yazılı bir biçimde verilerek izleyicilere not alma imkanı verilemeye çalışılmış ve yemek programlarındaki bu uygulama kullanılarak tekrar kişilere evlerindeki rahat ortam sağlanmaya çalışılmıştır.

Vakit kaybetmemek için önceden hazırlanan malzemeler izleyicilerin önünde karıştırılarak, ürünün yapım aşaması da izleyicilere net bir şekilde gösterilmiştir. En sonunda uzun süren karıştırma işlemi hızlandırılarak hem izleyicinin sıkılması engellenmeye çalışılmış, hem de arka plana yemek prgramlarından aşina oldukları bir müzik koyularak motivasyonları yüksek tutulmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda videonun hızlandırılmasından dolayı meydana gelen ses bozulması da engellenmiştir. Hızlı geçiş esnasında ekrana izleyicilerin tanıdıkları karakterler koyularak eğlenceli bir süreç oluşturmaya çalışılmıştır.

Ürünün hazırlanması bittikten sonra video normal hızına döndürülmüş ve izleyicilere bitmiş ürünün son hali net bir şekilde gösterilmeye çalışılmıştır. Kapanış ise toplumda herkesin yemeklerden önce ve sonra kullandığı “Afiyet olsun” ifadesiyle bitirilmiş ve video boyunca devam eden samimi dille videonun bitişi sağlanmıştır.

Kapanışta videonun hazırlanmasında emeği geçenlerin ve kullanılan çoklu ortam materyallerinin sahiplerinin isimleri verilmiştir.

Standard

Podcast (Yenilenmiş)

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2015 Bahar Dönemi Çoklu Ortam Tasarımı İlkeleri Dersi Podcast Ödevi Raporu

Konu: Daha iyi bir podcast, yani ses kaydı oluşturmanın temel ilkeleri nelerdir, hangi yöntemler bize yardımcı olur?

Hedef Kitle: Materyalin hedef kitlesi daha iyi bir ses kaydı yapmak isteyen her yaştan kişilerdir.

Öğretim Hedefleri: Materyalin amacı dinleyicilere nasıl daha iyi bir ses kaydı yapabileceklerini açıklamak ve sonrasında bu ses kayıtlarını nasıl düzenleyeceklerini anlatmaktır. Dinleyicilerin en sonunda bilgiyi sentezleyerek kendilerinin bu bilgileri problem çözmek için kullanması beklenmektedir.

Açıklama: Materyal öncelikle dinleyicilere bu podcastte ne ile karşılaşacaklarını haber vermektedir. Daha sonra kalitesiz bir ses kaydı örneği verilip, bu kaydı nasıl güzelleştirebileceğimiz anlatılmaya başlanmaktadır. Sonrasında gerekli malzemelerin ve programların ismi verilerek bilgi verme aşaması tamamlanmaktadır. Bu aşamadan sonra dinleyicilerin gerekli materyalleri kavraması beklenmektedir.

İkinci adım ses kaydı aşamasını ve nasıl olması gerektiğini anlatmaktadır. Ses kaydı yapıldıktan sonra bu dosya üzerinde nasıl düzenleme yapılacağı anlatılmakta ve aralarda dinleyicilere önceki bilgiler hatırlatılarak öğrenmenin kalıcı olması sağlanmaya çalışılmaktadır.

Podcast ilerledikçe en baştan verilen örnek, adım adım daha kaliteli bir hale gelmekte ve dinleyicilere gelişimin aşamaları kanıtlarıyla birlikte verilmektedir. En sonda verilen örnekle ise çalışmanın sonucu gösterilmekte ve bundan sonra dinleyicilerin artık analiz ve sentez yaparak en sonunda kendi problemleri çözmeleri beklenmektedir.

Podcast boyunca dinleyicilerin dikkati samimi ve merak uyandırıcı bir üslupla çekilmeye çalışılmıştır. Son kısımda ise verilen bilgiler özet geçilerek, bilginin pekiştirilmesi amaçlanmıştır.

Standard